ActualitateSănatateToate Stirile

Dezastru ecologic în Valea Nerei și alertă de radiații nocive la Ciudanovița

defrisariŞi în 2014, zonele Ciudanoviţa şi Valea Nerei de la graniţa cu Serbia, rămân sectoare „fierbinţi” ale mediului din sudul Banatului
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, a monitorizat în perioada decembrie 2013 –ianuarie 2014 calitatea mediului natural şi construit de pe cursul râului Nera , între locali tăţile Zlatiţa şi Baziaş (confluenţa cu Dunărea), precum şi de pe traseul Drumulului Judeţean Oraviţa – Ciudanoviţa – Jitin.
Monitorizarea a fost făcută în cadru implementarii proiectului ,,Watchdog şi advocacy” destinate stopării activităţilor antropice ilegale care agresează mediul din sudul Banatului.
În ce priveşte cursul râului Nera, fenomenele cel e mai relevante de agresiune împotriva mediului, sunt tăierile ilegale de arbori de pe terenuri aparţinând în majoritae Consiliului Local şi Primăriei Socol, dar şi unor locuitori din zonă. În ceastă perioadă, tăierile au avut o amploare fără precedent faţă de anii anteriori, iar numărul de arbori tăiaţi pe teritoriul României, pe o lungime de 11 Km de curs, este de ordinul miilor.
O parte din traseul în care s-au produs aceste tăieri ilegale, este inclusă în Zona de protecţie integrală Balta Nera – Dunăre din Parcul Natural Porţile de Fier iar cea mai mare parte, este arie limitrofă a acestei zone.
În zona monitorizată, tăierile de arbori sunte reglementate atât de Codul Silvic cât şi de Legea Ariilor Naturale Protejate, ori pe acest sector al râului Nera, au fost încălcate ambele legi.
Prin scrisoarea nr. 2132/20.12.2013, GEC Nera a notificat acest fenomen autorităţilor din Caraş –
Severin cu atribuţii directe în stoparea tăierilor ilegale, respectiv Inspectoratului de Regim Silvic,
Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Poliţiei de Frontieră, cerând în baza Legii 544/2001, intervenţia pentru stoparea fenomenului şi informaţii privind cele constatate.
Autorităţile notificate nu au răspuns în termen legal acestei scrisori, motiv pentru care GEC Nera va
cere Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, sancţionarea şefilor autorităţilor notificate. În continuare, GEC Nera va cere aceleaşi informaţii miniştrilor în subordinea cărora funcţionează autorităţile din judeţul Caraş-Severin cu atribuţii directe în stoparea tăierilor ilegale precum şi un punct de vedere în legătură cu nerespectarea termenului de furnizare de informaţii de către aceste autorităţi.
Având în vedere obligaţiile pe care GEC Nera le are cu ocazia implementării acestui proiect, o
informare completă în legătură cu modul de funcţionare a relaţiei dintre autorităţi şi societatea civilă, în acest caz, scrisoarea va fi trimisă Comisarului pentru Mediu,Sănătate şi Siguranţă Alimentară al Comisiei Europene, precum şi Comisiei pentru Petiţii a Parlamentului European.
În cazul calităţii mediului de pe drumul judeţean Oraviţa – Ciudanoviţa – Jitin, fenomenul relevant constatat este nivelul radiaţiilor de pe cele cca 22 de halde de deşeuri miniere radioactive din perimetrul Ciudanoviţa – Natra – Lişava. Pe toate aceste halde de minereu si steril, nivelul radiţiilor este de trei ori mai mare decăt nivelul de alertă precizat de legislaţia în vigoare. Măsurătorile s-au făcut cu un contor Geiger RADEX RD 1706 cu care sunt dotate majoritatea instituţiilor publice care monitorizează această zonă. Există zone critice al e haldelor în care, Compania Naţională a Uraniului, a interzis accesul şi în care este posibil ca nivelul radiaţiilor
să depăşească de sute de ori limita de alertă.
Din constatările făcute cu ocazia monitorizării şi din informaţiile furnizate de către cetăţeni, rezultă că pe aceste halde de deşeuri radioactive, sunt păşunate animale iar produsele alimentare obţinute de la acestea, se vând către populaţia din oraşele apropiate: Anina și Oravița.
Un tabel complet al măsurătorilor efectuate va fi trimis autorităţilor direct responsabile din judeţul
Caraş – Severin cărora li se va cere un punct de vedere.

Comentarii

comentarii