Utilitare

Eveniment – EcosEc Evaluarea capacității organizaționale pentru dezvoltare sustenabilă în contextul economiei circulare

Facultatea de Management în Producție și Transporturi (strada Remus, nr. 14, Timișoara) lanseaza invitatia de a fi partasi la workshop-ul de lansare a Proiectului:

EcosEc
Evaluarea capacității organizaționale pentru dezvoltare sustenabilă în contextul economiei circulare

Manifestarea va avea loc în data de 26.02.2019, între orele 20.00 – 22.00 in sala M105.

Proiectul își propune să dezvolte o platformă Web care să integreze un instrument pentru evaluarea organizațională și să doteze un laborator cu echipamente pentru evaluare. Instrumentul contribuie la diagnoza capacității organizațiilor pentru dezvoltarea sustenabilă, elaborează un plan strategic personalizat de acțiune pentru a respecta principiile economiei circulare și dezvoltă un manual pentru auto-instruire care contribuie la îmbunătățirea situației actuale.

Lucrările de laborator care vor fi realizate/dezvoltate vor ajuta masteranzii să înțeleagă mai ușor conceptul dezvoltării sustenabile.

Un obiectiv important al proiectului este cercetarea nevoilor întreprinderilor pentru dezvoltarea unui instrument care evaluează capacitatea organizațională pentru sustenabilitate. În final, pe baza cercetărilor, se va dezvolta un instrument care integrează avantajele conceptului de sustenabilitate.

Valoarea proiectului este de 47.600 lei si are ca perioada de implementare 14 luni: februarie 2019 – aprilie 2020.
Manager de proiect: Ș.l.dr.ing. Larisa IVAȘCU

Mai multe informații găsiți la: http://mpt.upt.ro/cercetare/proiecte/proiect-ecosec.html

Comentarii

comentarii