Obiectul interpelării: Cât mai lăsați Romsilva să distrugă Parcul Național Semenic – Cheile Carașului?

Stimată d-nă ministru,

În urmă cu o săptămână, am fost informat că a fost pus într-o
pseudo-dezbatere publică un nou Plan de Management al Parcului Național
Semenic – Cheile Carașului (PNSCC). Analizând acest plan, am constatat că
zonele de protecție strictă și integrală sunt reduse la 32% din suprafața
parcului național, în contradicție flagrantă cu recomandările Uniunii
Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), care arată că aceste
zone ar trebui să fie de 75%. Sub pretextul unui experiment ”de
cercetare”, o rezervație a parcului, Bârzăvița, ar urma să fie făcută
așchii.

Modul de elaborare al acestui plan de management ridică numeroase semne de
întrebare, fiind elaborat de angajați ai altor parcuri (Parcul Natural
Porțile de Fier și Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița), într-un timp
extrem de scurt (aproximativ două luni).

Dezbaterea publică a noului plan de management a fost, de asemenea, mimată
și viciată. La consultări au fost invitați doar primari ai localităților
din PNSCC, iar în urma exprimării dezacordului lor, aceștia au fost
invitați să meargă la sediul RNP Romsilva, de la București. Pentru ce? Să
”negocieze” ori să aducă vreun peșcheș șefilor Romsilva? Înțeleg, din cele
care mi-au fost relatate, că prezența unui jurnalist la așa-zisa dezbatere
publică i-a deranjat pe reprezentanții Romsilva, generând un incident care
s-a rezolvat doar în urma apelului la 112! De ce au fost deranjați
reprezentanții Romsilva de prezența unui jurnalist la o dezbatere publică?

Cele întâmplate au generat o reacție civică imediată, 15 organizații
non-guvernamentale semnând o scrisoare publică prin care protestează
împotriva noului plan de management, a cărui aprobare și punere în
practică ar duce la dispariția PNSCC, iar un membru al Consiliului
Științific al PNSCC și-a anunțat public demisia.

Menționez că în vara anului trecut am realizat o vizită de documentare în
PNSCC, constatând numeroase nereguli, abuzuri și ilegalități. Răspunsurile
pe care le-am primit din partea Ministerului Apelor și Pădurilor la
întrebările și interpelările formulate după vizită, au confirmat, într-o
mare măsură, cele semnalate. Mai mult, într-un răspuns primit la începutul
acestui an, am fost informat că Raportul Corpului de Control al
Ministerului Apelor și Pădurilor, care a efectuat o anchetă în PNSCC în
urma vizitei mele de documentare, a fost trimis Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și către RNP Romsilva. În loc să
se conformeze și să revină în legalitate, RNP Romsilva înțelege să
continue lungul lanț al abuzurilor.

Ținând cont de cele arătate mai sus, vă solicit să-mi răspundeți la
următoarele întrebări:

1. De ce nu s-a reziliat contractul de administrare al Parcului Național
Semenic – Cheile Carașului încheiat între RNP Romsilva și Ministerul
Mediului (în prezent ANANP) având în vedere următoarele:

a. Administrarea parcului național s-a realizat fără un plan de management
timp de 14 ani.
b. După cum am fost informat într-un răspuns primit din partea
Ministerului Mediului, controlul Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean
Caraș Severin care s-a desfășurat anul trecut a impus termenul de
31.11.2017 pentru finalizarea planului de management al PNSCC, sub
sancțiunea desfacerii contractului de administrare. Planul nu a fost gata
nici atunci;
c. Există deficiențe majore în administrarea ariei protejate de interes
național și european, lucru parțial recunoscut în același răspuns și
parțial în curs de verificare pe teren, conform unui alt răspuns primit la
începutul acestui an.
d. Un proiect cu finanțare europeană a fost nefinalizat cu rea intenție.
e. S-au realizat deja prejudicii de mediu (degradarea unor ecosisteme de
pajiște și de pădure), chestiune recunoscută, de asemenea, în răspunsurile
primite până acum.
f. Au fost avizate exploatările forestiere comerciale inclusiv în rezervații.
g. Nu au fost anunțate în termenul de 24 de ore autoritățile de mediu în
cazul prejudiciilor întâmplate sau potențiale.
h. Au existat incendii anuale de pajiște pe sute de hectare dar și în
păduri fără a fi aplicate măsuri de prevenție și combatere.
i. A fost degradat habitatul prioritar de turbă fără a fi aplicate măsuri
de prevenție și combatere, aspect asupra căruia m-ați informat, în luna
octombrie a anului trecut, că va fi verificat, în amănunt, de Garda de
Mediu – Comisariatul Județean Caraș Severin.
j. Nu au fost avizate mai mulți ani de zile activitățile prevăzute de lege
în mod explicit ( pășunat).
k. Au apărut construcții ilegale, aspect în privința căruia, de asemenea,
m-ați informat că urmează să fie verificat de Garda de Mediu –
Comisariatul Județean Caraș Severin.

2. De ce s-a prelungit termenul inițial convenit între părți, ianuarie
2018, pentru depunerea planului de management la autoritatea centrală?
3. Dacă RNP Romsilva nu a dorit să aprobe în 14 ani un plan care asigura
protecția pe aproape 50 % din suprafața parcului, plan realizat sub
îndrumarea unor profesori universitari, îndelung dezbătut cu autoritățile
și societatea civilă, considerați că este legală și morală toată această
situație?
4. Considerați că un plan de management realizat în 2 luni (decembrie
2017-ianuarie 2018) de către câțiva ingineri silvici angajați ai unei alte
administrații (Administrația Parcului Natural Porțile de Fier) este un
plan mai bun decât cel realizat pe parcursul mai multor ani de către
specialiști?
5. Care este fișa postului și temeiul legal în baza căruia angajații
Parcului Natural Porțile de Fier și ai Parcului Național Cheile Nerei –
Beușnița au elaborat planul de management pentru PNSCC?
6. Cine a decis însărcinarea acestor angajați cu realizarea planului de
management pentru PNSCC?
7. Intenționați să aprobați un plan de management care are o zonă de
protecție strictă și integrală de doar cca. 32% în condițiile în care IUCN
consideră că pentru a se încadra ca parc național trebuie să se respecte
obiectivul principal de management pe minim 75% din suprafață? Practic, în
prezent, PNSCC , deși este declarat prin lege ca parc național de
categoria II IUCN, prin managementul defectuos aplicat de Romsilva, nu se
încadrează la această categorie inducând în eroare atât cetățenii țării
cât și organismele internaționale.
8. Săptămâna trecută, sub coordonarea domnul Dragoș Mihai Șef serviciu
Arii Protejate RNP-Romsilva, a fost transmis un proiect de plan de
management tuturor Șefilor de Ocoale Silvice și Direcției Silvice Caraș
Severin după ce acesta a fost dezbătut în Comisia Tehnico-Economică RNP. A
urmat o dezbatere cu ușile închise la care au fost invitați câțiva
primari, toți fiind nemulțumiți de modul în care procedează RNP. Care sunt
regulile de dezbatere publică care trebuie respectate la aprobarea unui
plan de management al unui Parc Național?
9. Considerați că s-a realizat o consultare corectă în cazul planului de
management al PNSCC? Vă solicit să aveți în vedere, spre comparație,
consultările publice desfășurate în decursul anului 2013 pentru fostul
proiect de plan de management.
10. Potrivit sesizărilor pe care le-am primit (relatate și în presa
locală), Mihai Dragoș, șefului Serviciului Arii Protejate din Romsilva, a
deposedat de telefon, printr-un act de violență un ziarist care, aflând de
ședința organizată la Direcția Silvică Caraș Severin cu titlul de
”consultare publică”, a mers să asiste la dezbateri. Incidentul s-a
încheiat doar după ce jurnalistul a apelat la 112. Dacă a fost vorba de o
”consultare publică”, de ce reprezentantul Romsilva a încercat să blocheze
munca jurnalistului?
11. În cadrul aceleiași întâlniri, Mihai Dragoș a invitat primarii să
meargă inclusiv la RNP-Romsilva la București pentru a rezolva doleanțele
lor privind zonarea internă a parcului național. Ce caracter vor avea
eventualele discuții de la București, între Romsilva și primarii care vor
merge la ele? Vor fi publice sau întâlniri cu ușile închise? Vă rog să îmi
transmiteți un punct de vedere oficial al ministerului care să explice
această acțiune.
12. Având în vedere că au fost numeroase consultări publice, iar factorii
interesați și-au exprimat punctul de vedere în anul 2013 în mod
transparent, cum explicați faptul că rezultatul acelor consultări publice,
analize și avize ale Consiliului Științific nu sunt luate în considerare
prin decizia discreționară a reprezentanților RNP?
13. Pentru realizarea scopului parcului național, așa cum este definit în
OUG 57/2007 anexa 1, este indicat ca zona de protecție strictă și
integrală să fie cât mai mică sau cât mai mare? Cum se poate ajunge de la
o zonă de protecție strictă și integrală de 32%, cum e prevăzut în noul
plan de management, la 75% cum recomandă IUCN?
14. De ce începând din anul 2015 au fost numiți prin delegare 5 directori
pentru PNSCC, în loc să se organizeze lunar concurs până la ocuparea
funcției de către o persoană competentă?
15. Care este explicația pentru faptul că actualul director al PNSCC, Ifca
Nicolae, a fost respins de două ori ca urmare a participării la concursul
pentru ocuparea postului de director și, de fiecare dată după aflarea
rezultatului, a fost numit prin delegare de către directorul general
Ciprian Pahonțu? O persoană dovedită de două ori ca fiind incompetentă,
continuă să fie directorul unui parc național! Este posibil ca și în alte
structuri Romsilva să existe astfel de cazuri!

Considerați că pentru această situație și domnul Ciprian Pahonțu ar trebui
să fie demis, fiind responsabil direct de acest aspect? Dar domnul Dragoș
Mihai Șef serviciu Arii Protejate din cadrul RNP Romsilva?

Aștept răspuns în scris la întrebările și solicitările de mai sus.

București Mihai Goțiu
26.02.2018 Senator USR

Comentarii

comentarii