Consiliului Local Reșița, în şedinţă ordinară de lucru

R O M Â N I A                                                                                                                                   JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN       MUNICIPIUL REŞIŢA             P R I M A R          DISPOZIŢIA Nr. 714 … Read More