Mitropolitul Nicolae al Banatului, la 90 de ani

De astăzi pășește — nu sprinten, ci luminos — către al nouălea deceniu de viață unul din cei mai prețuiți, din Timișoara până departe, români: academician dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. Foarte iubit de oamenii cu credință tare, hulit de nefericiții ce nu s-au învrednicit a afla cu precizie nici măcar cine sunt ei înșiși, fiind neîntrecuți, în schimb, în a ridica piatra.
Uimitoare și dătătoare de speranță este puterea sa de a îndura nevoințele trupului minat de trecere, mai rară încă este seninătatea chipului, a glasului cu inflexiuni nealterate de povara anilor,iar nealterată încrederea în puterea Tatălui Ceresc și a Preacuratei, pe care o insuflă acelora care i se adresează, nu numai pentru a cere vești despre Înalt Prea Sfinția Sa, ci pentru că — poate, chiar neconștientizând până la capăt — au și nevoie de un îndemn, de câteva cuvinte blânde, spre a merge mai departe, înfruntând vâltoarea traiului zilnic.
Îi dorim zile multe și frumoase neasemuitului nostru ierarh, a cărui longevitate chiriarhică este unică în toată ortodoxia românească, deoarece, cum cei mai mulți știu, la începutul lunii lui mărțișor, s-au împlinit 50 de ani de ședere a sa, cu înțelepciune, dreptate și nesfârșită bunătate, în scaunul mitropolitan.
Nu cu gloria vană a trufașului lipsit de minte are atingere titlul prezentelor rânduri, ci cu devoțiunea dedicată glorificării lui Dumnezeu prin renunțarea la micile trebuitoare bucurii personale, exemplar reprezentată de mult iubitul nostru Mitropolit Nicolae.

VIORICA BĂLTEANU

Comentarii

comentarii